Powrót do strony głównej

Poniedziałkowa sesja na GPW przebiegała w dobrej atmosferze - WIG20 zyskał 1,6%, mWIG40 0,7%, a sWIG80 0,3%. Nieco mniej zadowalająca była już skala aktywności, która przypominała typową sesję wakacyjną. Obroty na szerokim rynku osiągnęły wartość zaledwie 0,5 mld zł. Wśród polskich blue chipów najlepiej zachowywał się ...

Pomimo dobrego startu piątkowa sesja w Europie zakończyła się spadkami, które w przypadku głównych indeksów na kontynencie wyniosły od 0,17% (DAX) do 1,06% (FTSE MiB), niwelując nadzieje na pozytywne zakończenie tygodnia. Presja podaży była widoczna od rana, nastrojów nie poprawiały rewidowane w dół PMI dla sektora usł...

Rozpoczęta na plusach środowa sesja w Europie kończyła się na minimach spadkami głównych indeksów od 0,33% (DAX) do 1,18% (IBEX). Problemy z wybiciem w górę trwały do rana, ale zostały scementowane odczytem ISM dla amerykańskiego przemysłu o godzinie 16:00 czasu polskiego. Bardzo nierecesyjny wzrost wskaźnika z 55,4 pk...

Przed rozpoczęciem wczorajszej sesji w Europie wyrażaliśmy spory optymizm, główne rynki faktycznie otworzyły się z dodatnimi lukami. Na dalszym etapie sesji brakowało jednak ochoty do kontynuacji wzrostów, podaż zaczęła przeważać m.in. w Hiszpanii, gdzie IBEX zamknął się 0,04% niżej. DAX i CAC40 odnotowały przeszło pro...

Test, którym dla giełd europejskich miał być powrót do handlu w USA po wydłużonym weekendzie, nie przebiegł śpiewająco. Handel rozpoczynał się poniżej poziomów neutralnych, a pomimo przedpołudniowej próby odbicia, mniej więcej po dwóch godzinach handlu rozpoczął się prawie nieprzerwany ruch w dół. Dane inflacyjne z sze...