Powrót do strony głównej

Informacja o zasadach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów z kapitałów pieniężnych związanych z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku sponsora prowadzonym przez dom inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady podatkowej. Poniżej zamieszczone informacje należy traktować wyłącznie jako wskazówki, a jedynym wiarygodnym źródłem prawa w przedmiotowym zakresie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa) i przepisy wykonawcze do niej. Inwestorzy, którzy chcą uzyskać szczegółowe zasady indywidualnego rozliczenia, powinni skontaktować się z doradcą podatkowym.

 

Podstawowe zasady rozliczenia przychodów z inwestycji w papiery wartościowe, których emitentem była zagraniczna instytucja finansowa.

 Inwestor - Rezydent

Rodzaj transakcji
Waluta instrumentu - PLN
Waluta instrumentu – EUR, USD
Sprzedaż papierów wartościowych przed terminem zapadalności:
 • do emitenta
 • na podstawie umów cywilno-prawnych
 • DI Xelion wystawia i przekazuje inwestorowi informację podatkową PIT 8C
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Wysokość podatku PIT – 19%
 • Termin rozliczenia – do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpiła sprzedaż papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
 • DI Xelion wystawia i przekazuje inwestorowi informację podatkową PIT 8C
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Wysokość podatku PIT – 19%
 • Termin rozliczenia – do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpiła sprzedaż papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
Przychód = kwota transakcji zbycia x średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia transakcji zbycia
Koszty uzyskania przychodu = kwota transakcji nabycia x średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia transakcji nabycia
 • Wykup papierów wartościowych w terminie zapadalności
 • Wypłata pożytków
 • Wypłata odsetek
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Wysokość podatku PIT – 19%
 • Termin rozliczenia – do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpił wykup papierów wartościowych lub wypłata odsetek, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Wysokość podatku PIT – 19%
 • Termin rozliczenia – do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpił wykup papierów wartościowych lub wypłata odsetek, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
Przychód z odsetekkwota pożytków x średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty
Podstawa prawna dla inwestora – Art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)

 Inwestor - Nierezydent

Rodzaj transakcji
Waluta instrumentu - PLN, EUR, USD
Sprzedaż papierów wartościowych przed terminem zapadalności:
 • do emitenta
 • na podstawie umów cywilno-prawnych
 • DI Xelion wystawia i przekazuje inwestorowi informację podatkową PIT 8C
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Inwestor winien złożyć zeznanie podatkowe wg obowiązującego wzoru na zasadach przewidzianych przez przepisy kraju rezydencji.
 • Wykup papierów wartościowych w terminie zapadalności
 • Wypłata pożytków
 • Wypłata odsetek
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Inwestor winien złożyć zeznanie podatkowe wg obowiązującego wzoru na zasadach przewidzianych przez przepisy kraju rezydencji.
Podstawa prawna – właściwy przepis obowiązujący w kraju rezydencji podatkowej.

 

Podstawowe zasady rozliczenia przychodów z inwestycji w papiery wartościowe, których emitentem była krajowa instytucja finansowa.

 Inwestor - Rezydent

Rodzaj transakcji
Waluta instrumentu - PLN
Waluta instrumentu – EUR, USD

Sprzedaż papierów wartościowych przed terminem zapadalności:
 • do emitenta
 • na podstawie umów cywilno-prawnych
 • DI Xelion wystawia i przekazuje inwestorowi informację podatkową PIT 8C
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Wysokość podatku PIT – 19%
 • Termin rozliczenia – do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpiła sprzedaż papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
 • DI Xelion wystawia i przekazuje inwestorowi informację podatkową PIT 8C
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Wysokość podatku PIT – 19%
 • Termin rozliczenia – do 30 kwietnia po roku, w którym nastąpiła sprzedaż papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.
Przychód = kwota transakcji zbycia x średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia transakcji zbycia
Koszty uzyskania przychodu = kwota transakcji nabycia x średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia transakcji nabycia
Podstawa prawna dla inwestora – Art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)
 • Wykup papierów wartościowych w terminie zapadalności
 • Wypłata pożytków
 • Wypłata odsetek
 • Podatek pobierany przez Xelion – zryczałtowany 19%
 • Inwestor nie uwzględnia w rozliczeniu rocznym rozliczenia zysków z tytułu wykupu papierów wartościowych w terminie zapadalności, wypłaty pożytków oraz wypłaty odsetek
 • Podatek pobierany przez Xelion – zryczałtowany 19% = pożytki * średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty
 • Inwestor nie uwzględnia w rozliczeniu rocznym rozliczenia zysków z tytułu wykupu papierów wartościowych w terminie zapadalności, wypłaty pożytków oraz wypłaty odsetek

 Inwestor - Nierezydent

Rodzaj transakcji
Waluta instrumentu - PLN
Waluta instrumentu – EUR, USD
Sprzedaż papierów wartościowych przed terminem zapadalności:
 • do emitenta
 • na podstawie umów cywilno-prawnych
 • DI Xelion wystawia i przekazuje inwestorowi informację podatkową PIT 8C
 • Inwestor samodzielnie rozlicza zyski
 • Inwestor winien złożyć zeznanie podatkowe wg obowiązującego wzoru na zasadach przewidzianych przez przepisy kraju rezydencji.
 • Podstawa prawna – właściwy przepis obowiązujący w kraju rezydencji podatkowej
 • Wykup papierów wartościowych w terminie zapadalności
 • Wypłata pożytków
 • Wypłata odsetek
 • Podatek pobierany przez Xelion – (% w zależności od kraju rezydencji i złożonego przez klienta certyfikatu rezydencji podatkowej, jeśli nie ma certyfikatu Xelion pobiera 19%)
 • Wystawienie i złożenie zeznania podatkowego wg obowiązującego wzoru (obecnie: IFTR1R)
 • Inwestor winien złożyć zeznanie podatkowe wg obowiązującego wzoru na zasadach przewidzianych przez przepisy kraju rezydencji.
 • Podatek pobierany przez Xelion – (% w zależności od kraju rezydencji i złożonego przez klienta certyfikatu rezydencji podatkowej, jeśli nie ma certyfikatu Xelion pobiera 19%)
 • Wystawienie i złożenie zeznania podatkowego wg obowiązującego wzoru (obecnie: IFTR1R)
 • Inwestor winien złożyć zeznanie podatkowe wg obowiązującego wzoru na zasadach przewidzianych przez przepisy kraju rezydencji.
Przychód z odsetek = kwota pożytków x średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego wypłatę.