Powrót do strony głównej

Fundusze inwestycyjne otwarte są instytucjami zbiorowego inwestowania i stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub czasu, by samodzielnie lokować swoje środki pieniężne w papiery wartościowe. Nabywając prawo do udziałów w aktywach takiego funduszu otwartego, czyli jednostki lub  tytuły uczestnictwa, korzystamy z doświadczenia i eksperckiej wiedzy zarządzających funduszem

Fundusze otwarte są jedną z najpopularniejszych i łatwo dostępnych form inwestowania, pozwalającą na osiąganie atrakcyjnych zysków przy zachowaniu możliwości kontrolowania ryzyka i dostosowania go do akceptowalnego przez inwestora poziomu.

Pełna informacja o instrumencie finansowym i ryzyku z nim związanym dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


OFERTA DI XELION

Na ofertę DI Xelion składa się szeroki wachlarz funduszy renomowanych polskich i zagranicznych instytucji finansowych, zdywersyfikowanych pod względem stopnia ryzyka, horyzontu, przedmiotu oraz waluty inwestycji. DI Xelion nie zarządza funduszami inwestycyjnymi, co umożliwia Klientom pełną przejrzystość oraz obiektywny dobór funduszy do swojego portfela.

 

System PLATFORMAZaloguj się


Dbamy o czas i komfort swoich Klientów! Dlatego stworzyliśmy System Platforma, który pozwala na bieżące monitorowanie inwestycji prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion oraz stanowi wygodną formę obsługi zleceń dotyczących funduszy otwartych pozwalającą na akceptację złożonej dyspozycji za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji.

Informacje dotyczące zasad obsługi zleceń, informacje dotyczące Administratorów Danych i dostępności funduszy w systemie Platforma dostępne są w sekcji System Platforma.

 

 

Prospekty informacyjne

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

Powrót do Funduszy Otwartych

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) 

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Esaliens TFI S.A.

Esaliens Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Esaliens Parasol FIO Subf. Akcji

Esaliens Parasol FIO Subf. Akcji (kat. C)

Esaliens Parasol FIO Subf. Konserwatywny

Esaliens Parasol FIO Subf. Konserwatywny (kat. C)

Esaliens Parasol FIO Subf. Małych i Średnich Spółek

Esaliens Parasol FIO Subf. Małych i Średnich Spółek (kat. C)

Esaliens Parasol FIO Subf. Medycyny i Nowych Technologii

Esaliens Parasol FIO Subf. Medycyny i Nowych Technologii (kat. C)

Esaliens Parasol FIO Subf. Obligacji

Esaliens Parasol FIO Subf. Obligacji (kat. C)

Esaliens Parasol FIO Subf. Stabilny

Esaliens Parasol FIO Subf. Stabilny (kat. C)

 

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Globalnych

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Globalnych (Kat C)

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących (Kat C)

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Globalnych Papierów Dłużnych (Kat C)

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Gold

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Gold (Kat C)

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Konserwatywny Plus

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Makrostrategii Papierów Dłużnych

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Makrostrategii Papierów Dłużnych (Kat C)

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Małych Spółek Amerykańskich (Kat C)

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Okazji Rynkowych

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Okazji Rynkowych (Kat C)

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Spółek Innowacyjnych

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subf. Spółek Innowacyjnych (Kat C)

 

Esaliens Senior FIO

Esaliens FIO Senior

Esaliens Senior FIO (kat. C)

Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Konserwatywny

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Krótkoterminowych Obligacji

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. NN Akcji

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Obligacji

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Stabilnego Wzrostu

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Średnich i Małych Spółek

Goldman Sachs Parasol FIO Subf. Zrównoważony

 

Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Indeks Surowców

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Japonia

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Konserwatywny Plus

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Multi Factor

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Obligacji Plus

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

Goldman Sachs SFIO Subf. Goldman Sachs Total Return

Pekao TFI S.A.

Pekao FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao FIO Subf. Akcji - Aktywna Selekcja

Pekao FIO Subf. Akcji - Aktywna Selekcja (kat. I)

Pekao FIO Subf. Bazowy 15 Dywidendowy

Pekao FIO Subf. Dynamicznych Spółek

Pekao FIO Subf. Konserwatywny

Pekao FIO Subf. Konserwatywny Plus

Pekao FIO Subf. Konserwatywny Plus (Kat. I)

Pekao FIO Subf. Megatrendy

Pekao FIO Subf. Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

Pekao FIO Subf. Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Kat. I)

Pekao FIO Subf. Obligacji Plus

Pekao FIO Subf. Obligacji Plus (kat. I)

Pekao FIO Subf. Pekao Konserwatywny (kat. I)

Pekao FIO Subf. Pekao Małych i Średnich Sp. Rynku Polskiego kat. I

Pekao FIO Subf. Stabilnego Wzrostu

Pekao FIO Subf. Stabilnego Wzrostu (kat. I)

Pekao FIO Subf. Zrównoważony

Pekao FIO Subf. Zrównoważony (kat. I)

 

Pekao Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Akcji Dywidendowych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Akcji Dywidendowych (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Akcji Rynków Wschodzących (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Dłużny Aktywny

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Dochodu USD (PLN)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Dochodu USD (PLN) (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Dochodu USD (USD)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Dochodu USD (USD) (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Ekologiczny

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Obligacji i Dochodu

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Obligacji i Dochodu (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Obligacji Samorządowych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Obligacji Samorządowych (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Obligacji Strategicznych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Obligacji Strategicznych (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Pekao Akcji Rynków Wschodzących

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Spokojna Inwestycja

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Spokojna Inwestycja (kat. I)

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Surowców i Energii

Pekao Funduszy Globalnych SFIO Subf. Surowców i Energii (kat. I)

 

Pekao Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonym subfunduszem:

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Kompas

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Kompas (kat. I)

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Strategii Globalnej

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Strategii Globalnej - dynamiczny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Strategii Globalnej - dynamiczny (kat. I)

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO Subf. Strategii Globalnej - konserwatywny (kat. I)

 

Pekao Walutowy FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Walutowy FIO Subf. Akcji Amerykańskich (PLN)

Pekao Walutowy FIO Subf. Akcji Amerykańskich (USD)

Pekao Walutowy FIO Subf. Akcji Europejskich (EUR)

Pekao Walutowy FIO Subf. Akcji Europejskich (PLN)

Pekao Walutowy FIO Subf. Obligacji Dolarowych Plus (PLN)

Pekao Walutowy FIO Subf. Obligacji Dolarowych Plus (USD)

Pekao Walutowy FIO Subf. Obligacji Europejskich Plus (EUR)

Pekao Walutowy FIO Subf. Obligacji Europejskich Plus (PLN)

Pekao Walutowy FIO Subf. Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (PLN)

Pekao Walutowy FIO Subf. Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD)

 

FIO:

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

TFI PZU S.A.

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Globalnych Trendów (EUR)

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Globalnych Trendów (PLN)

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Krakowiak (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR)

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PLN)

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Polskich (EUR)

PZU FIO Parasolowy Subf. Akcji Polskich (PLN)

PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Globalny

PZU FIO Parasolowy Subf. Aktywny Globalny (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących (EUR)

PZU FIO Parasolowy Subf. Dłużny Rynków Wschodzących (PLN)

PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych

PZU FIO Parasolowy Subf. Globalny Obligacji Korporacyjnych (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Medyczny

PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Krótkoterminowych

PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Krótkoterminowych (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

PZU FIO Parasolowy Subf. Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Papierów Dłużnych Polonez

PZU FIO Parasolowy Subf. Papierów Dłużnych Polonez (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Sejf+

PZU FIO Parasolowy Subf. Stabilnego Wzrostu Mazurek

PZU FIO Parasolowy Subf. Stabilnego Wzrostu Mazurek (I)

PZU FIO Parasolowy Subf. Zrównoważony

PZU FIO Parasolowy Subf. Zrównoważony (I)

 

Fundusze inwestycyjne otwarte:

PZU FIO Ochrony Majątku

VIG/C-QUADRAT TFI S.A.

VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

VIG / C-QUADRAT Obligacji

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

VIG / C-QUADRAT Akcji

VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends

VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

VIG / C-QUADRAT GreenStars

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock Global Fundsz wydzielonymi subfunduszami:

BGF Asia Pacific Equity Income A2 GBP - LU0852073260 

BGF Asian Dragon A EUR - LU0171269466 

BGF Asian Dragon A USD - LU0072462343 

BGF Asian Dragon A2 GBP - LU0171270639 

BGF Asian Dragon E EUR - LU0171270985 

BGF Asian Dragon E USD - LU0147401631 

BGF Asian Dragon Hedged A PLN - LU1499592209 

BGF Asian Tiger Bond A USD - LU0063729296 

BGF Asian Tiger Bond E USD - LU0147399801 

BGF Asian Tiger Bond E2 EUR - LU0277197249 

BGF Asian Tiger Bond Hedged E EUR - LU1062842700 

BGF China A USD - LU0359201612 

BGF China Bond A2 USD - LU0679941327 

BGF China Hedged E EUR - LU0359204632 

BGF Continental European Flexible A2 EUR - LU0224105477 

BGF Continental European Flexible E2 EUR - LU0224105980 

BGF Emerging Europe A EUR - LU0011850392 (zablokowany)

BGF Emerging Europe A USD - LU0171273575 (zablokowany)

BGF Emerging Europe E EUR - LU0090830497 (zablokowany)

BGF Emerging Europe E USD - LU0171274896 (zablokowany)

BGF Emerging Markets A EUR - LU0171275786 

BGF Emerging Markets A USD - LU0047713382 

BGF Emerging Markets Bond A USD - LU0200680600 

BGF Emerging Markets Bond E EUR - LU0200684180 

BGF Emerging Markets Bond E USD - LU0200681830 

BGF Emerging Markets Bond Hedged A2 GBP - LU1057296771 

BGF Emerging Markets E EUR - LU0171276081 

BGF Emerging Markets E USD - LU0090830653 

BGF Emerging Markets Ex-China Hedged A2  EUR - LU2719174067

BGF Emerging Markets Ex-China A2 USD - LU2719174224

BGF Emerging Markets Ex-China Hedged E2 EUR - LU2719175205

BGF Emerging Markets Ex-China E2 USD - LU2719175387

BGF Emerging Markets Local Currency Bond E EUR - LU0278459671 

BGF Emerging Markets Local Currency Bond E USD - LU0374975414 

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged A PLN - LU0480535052 

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged A2 EUR - LU0359002093 

BGF ESG Multi-Asset E EUR - LU0093503737 

BGF Euro Bond A USD - LU0171279184 

BGF Euro Bond E EUR - LU0090830810 

BGF Euro Bond E USD - LU0171279937 

BGF Euro Bond Hedged A PLN - LU1499592381 

BGF Euro Corporate Bond E EUR - LU0162659931 

BGF Euro Corporate Bond Hedged A2 GBP - LU1445718197 

BGF Euro Reserve A EUR - LU0432365988 

BGF Euro Reserve E EUR - LU0432366952 

BGF Euro Short Duration Bond A EUR - LU0093503810 

BGF Euro Short Duration Bond E EUR - LU0093504115 

BGF Euro-Markets Hedged A2 GBP - LU0986743572 

BGF European A EUR - LU0011846440 

BGF European E EUR - LU0090830901 

BGF European Equity Income A EUR - LU0562822386 

BGF European Focus E EUR - LU0252967707 

BGF European Hedged A2 GBP - LU1023060665 

BGF European Special Situations A EUR - LU0154234636 

BGF European Special Situations E EUR - LU0154235443 

BGF European Special Situations E USD - LU0171277139 

BGF European Special Situations Hedged A2 GBP - LU1023063255 

BGF European Value A2 GBP - LU0171282212 

BGF European Value E EUR - LU0147394679

BGF Fixed Income Global Opp. Hedged A EUR - LU0278453476

BGF Fixed Income Global Opp. Hedged A PLN - LU0480534915

BGF Fixed Income Global Opp. Hedged E EUR - LU0278456818

BGF Fixed Income Global Opportunities A USD - LU0278466700

BGF Fixed Income Global Opportunities E EUR - LU1005243685

BGF Fixed Income Global Opportunities E USD - LU0278469472

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged A2 GBP - LU1181257202

BGF Global Allocation A EUR - LU0171283459

BGF Global Allocation A USD - LU0072462426

BGF Global Allocation E EUR - LU0171283533

BGF Global Allocation E USD - LU0147396450

BGF Global Allocation Hedged A EUR - LU0212925753

BGF Global Allocation Hedged A PLN - LU0480534592

BGF Global Allocation Hedged A2 GBP - LU0236177068

BGF Global Allocation Hedged E EUR - LU0212926132

BGF Global Allocation Hedged E PLN - LU0530192003

BGF Global Corporate Bond E USD - LU0326961470

BGF Global Corporate Bond Fund A2 USD - LU0297942194

BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR - LU0297942434

BGF Global Corporate Bond Hedged E EUR - LU0307653898

BGF Global Dynamic Equity A2 USD - LU0238689110

BGF Global Equity Income A USD - LU0545039389

BGF Global Equity Income A2 EUR - LU0880975056

BGF Global Equity Income E2 EUR - LU0628613043

BGF Global Equity Income E2 USD - LU0545040122

BGF Global Equity Income Hedged A EUR - LU0625451603

BGF Global Equity Income Hedged A PLN - LU0654592483

BGF Global Government Bond A2 USD - LU0006061385

BGF Global Government Bond E USD - LU0090845412

BGF Global Government Bond Hedged E EUR - LU0297944059

BGF Global High Yield Bond A2 USD - LU0171284937

BGF Global High Yield Bond E EUR - LU0628613712

BGF Global High Yield Bond E USD - LU0171285157

BGF Global High Yield Bond Hedged A EUR - LU0093504206

BGF Global High Yield Bond Hedged A PLN - LU0849758007

BGF Global High Yield Bond Hedged A2 GBP - LU0567554463

BGF Global High Yield Bond Hedged E EUR - LU0093505864

BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD - LU0425308086

BGF Global Inflation Linked Bond Hedged E2 EUR - LU0452734238

BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD - LU0011850046

BGF Global Long-Horizon Equity E EUR - LU0171285587

BGF Global Long-Horizon Equity E USD - LU0090831032

BGF Global SmallCap A2 EUR - LU0171288334

BGF India A EUR - LU0248271941

BGF India A USD - LU0248272758

BGF India E EUR - LU0248273566

BGF India E USD - LU0248273137

BGF Japan Flexible Equity A USD - LU0212924517

BGF Japan Flexible Equity A2 EUR - LU0212924608

BGF Japan Flexible Equity E EUR - LU0212925324

BGF Japan Flexible Equity E USD - LU0212924947

BGF Japan Flexible Equity Hedged A2 EUR - LU0255399239

BGF Japan Flexible Equity Hedged E EUR - LU0277197835

BGF Japan Small & MidCap Opportunities E EUR - LU0171289225

BGF Japan Small & MidCap Opportunities E USD - LU0090841692

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged A EUR - LU0255399742

BGF Japan Small&MidCap Opps A2 EUR - LU0171289068

BGF Latin American A EUR - LU0171289498

BGF Latin American A GBP - LU0171289738

BGF Latin American A USD - LU0072463663

BGF Latin American E EUR - LU0171289571

BGF Latin American E GBP - LU0171289811

BGF Latin American E USD - LU0147409709

BGF Latin American Hedged A PLN - LU0480534832

BGF Mid-Cap Value A EUR - LU0171298648

BGF Mid-Cap Value E EUR - LU0171298721

BGF Mid-Cap Value E USD - LU0090841858

BGF Nutrition A USD - LU0385154629

BGF Nutrition E EUR - LU0496654822

BGF Nutrition Hedged A PLN - LU0612935741

BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR - LU0171289902

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD - LU0124384867

BGF Sustainable Energy Fund E EUR - LU0171290074

BGF Sustainable Energy Fund E USD - LU0124386052

BGF United Kingdom Class E EUR - LU0171293250

BGF United Kingdom Class E GBP - LU0090845172

BGF US Basic Value A USD - LU0072461881

BGF US Basic Value A2 GBP - LU0171296279

BGF US Basic Value E EUR - LU0171295891

BGF US Basic Value E USD - LU0147417710

BGF US Basic Value Hedged A2 EUR - LU0200685153

BGF US Basic Value Hedged E EUR - LU0200685666

BGF US Dollar Bond E USD - LU0147419096

BGF US Dollar Bond Fund A2 USD - LU0096258362

BGF US Dollar High Yield Bond E EUR - LU0277197595

BGF US Dollar High Yield Bond E USD - LU0147389919

BGF US Dollar Reserve A USD - LU0006061419

BGF US Dollar Reserve E USD - LU0090845503

BGF US Dollar Reserve Hedged E GBP - LU0297947409

BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR - LU0171298564

BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD - LU0154237738

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund USD A - LU0154237225

BGF US Flexible Equity A EUR - LU0171296865

BGF US Flexible Equity A2 USD - LU0154236417

BGF US Flexible Equity E EUR - LU0171296949

BGF US Flexible Equity E USD - LU0154236920

BGF US Flexible Equity Hedged E EUR - LU0200685070

BGF US Government Mortgage A2 USD - LU0096258446

BGF US Government Mortgage E EUR - LU0277197322

BGF US Government Mortgage E USD - LU0147385842

BGF US Growth A2 EUR - LU0171298135

BGF World Bond A USD - LU0184696937

BGF World Bond E EUR - LU0277197678

BGF World Bond E USD - LU0184697075

BGF World Bond Hedged A EUR - LU0330917880

BGF World Bond Hedged A2 GBP - LU0808759830

BGF World Energy A EUR - LU0171301533

BGF World Energy A USD - LU0122376428

BGF World Energy E EUR - LU0171304552

BGF World Energy E USD - LU0122377152

BGF World Energy Hedged E EUR - LU0326422507

BGF World Financials A EUR - LU0171304719

BGF World Financials A2 USD - LU0106831901

BGF World Financials E EUR - LU0171305443

BGF World Financials E USD - LU0147401714

BGF World Gold A EUR - LU0171305526

BGF World Gold A USD - LU0055631609

BGF World Gold E EUR - LU0171306680

BGF World Gold E USD - LU0090841262

BGF World Gold Hedged A PLN - LU1499592118

BGF World Gold Hedged A2 EUR - LU0326422689

BGF World Gold Hedged E EUR - LU0326423224

BGF World Healthscience A EUR - LU0171307068

BGF World Healthscience A USD - LU0122379950

BGF World Healthscience E EUR - LU0171309270

BGF World Healthscience E USD - LU0122380701

BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hedged - LU1822774284

BGF World Mining A EUR - LU0172157280

BGF World Mining A USD - LU0075056555

BGF World Mining E EUR - LU0172157363

BGF World Mining E USD - LU0090845842

BGF World Mining Hedged A EUR - LU0326424115

BGF World Mining Hedged A PLN - LU0480534758

BGF World Mining Hedged E EUR - LU0326425351

BGF World Technology A USD - LU0056508442

BGF World Technology A2 EUR - LU0171310443

BGF World Technology A2 GBP - LU0171311680

BGF World Technology E EUR - LU0171310955

BGF World Technology E USD - LU0147408487

Fidelity Funds

Fidelity Funds z wydzielonymi subfunduszami:

FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) - LU2491038886

FF - Absolute Return Global Equity Fund EUR A-PF-ACC (hedged) - LU2210151341

FF - Absolute Return Global Equity Fund USD A-PF-ACC - LU2210151697

FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund EUR USD A-ACC (hedged) - LU2207571022

FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund USD A-ACC - LU2207571451

FF - America Fund A-ACC-EUR - LU0251127410

FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0945775517

FF - America Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU0959717173

FF - America Fund A-ACC-USD - LU0251131958

FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0346393456

FF - American Growth Fund A-ACC-USD - LU0275693405

FF - ASEAN Fund A-ACC USD - LU0261945553

FF - Asia Pacific Dividend Fund USD A MINC(G) - LU0877626530

FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD - LU1366333414

FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD - LU1509826936

FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD - LU1439102374

FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR - LU0345361124

FF - Asia Pacific Opportunities Fund USD A-ACC - LU2008162690

FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A Acc USD - LU1313547892

FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD - LU0605512275

FF - Asian Bond Fund PLN A-ACC (hedged)- LU2268342495

FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR - LU0286668966

FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD - LU0286668453

FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD - LU0937949237

FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR - LU0702159772

FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD - LU0702159699

FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR - LU0413542167

FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD - LU0261950983

FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR - LU0594300096

FF - China Consumer Fund A-ACC-USD - LU0594300179

FF - China Focus Fund A-ACC-EUR - LU0318931192

FF - China High Yield Fund A ACC-EUR (EUR-USD hedged) - LU2034656020

FF - China High Yield Fund A-ACC-USD - LU1313547462

FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged) - LU1345481698

FF - China Innovation Fund A-ACC-EUR - LU0455706654

FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR - LU0740036131

FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD - LU0740036214

FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR - LU0329678410

FF - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU0805777611

FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD - LU0329678337

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR - LU0303816705

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU0805778007

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD - LU0303823156

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD - LU0900495697

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A-MDIST - LU0900496232

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged EUR A-ACC - LU0900495853

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund USD A-MINC(G) - LU1284738744

FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR - LU0238205289

FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0337572712

FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD - LU0238205958

FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) - LU1677766476

FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR - LU0238204472

FF - Emerging Market Debt Fund USD A MINC(G) - LU0937949310

FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR - LU2219351280

FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD - LU0900493726

FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD - LU1268458988

FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR - LU1048684796

FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD - LU0261950470

FF - Euro Bond Fund A-ACC-EUR - LU0251130638

FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR - LU0370787193

FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR - LU0267388220

FF - Euro Stoxx50 Fund A-ACC-EUR - LU0261952682

FF - European Dividend Fund A-ACC-EUR - LU0353647737

FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR - LU0857700040

FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR - LU0261959422

FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU0959717256

FF - European Growth Fund A-ACC-EUR - LU0296857971

FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged) - LU0997586606

FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR - LU0251130802

FF - European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU1306267003

FF - European High Yield Fund A-ACC-USD (hedged) - LU0621411155

FF - European High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged) - LU1284738587

FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR - LU0605515021

FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR - LU0251129549

FF - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR - LU0261951528

FF - FIRST All Country World Fund A ACC EUR - LU0267387255

FF - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU1345484874

FF - Germany Fund A-ACC-EUR - LU0261948227

FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0337577430

FF - Global Bond Fund A-ACC-USD - LU0261946288

FF - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR - LU0532243267

FF - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0532243341

FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0605515377

FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD - LU0772969993

FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) - LU1482752117

FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR - LU0731782826

FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD - LU0731783048

FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged) - LU1481011911

FF - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR - LU1391767586

FF - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged) - LU1273508926

FF - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU1366332952

FF - Global Focus Fund A-ACC-USD - LU1366333091

FF - Global High Yield Fund A-ACC-USD - LU0740037022

FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged) - LU0740037378

FF - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0882574998

FF - Global Income Fund A-ACC-USD - LU0882574303

FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR - LU0114722902

FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0353649279

FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU2423348254

FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD - LU0353648891

FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD - LU1912680912

FF - Global Low Volatility Equity Fund USD A ACC - LU1912680839

FF - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR - LU0393653166

FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR - LU1431863932

FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR-USD hedged) - LU1431864237

FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD - LU0261961675

FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR - LU0267387685

FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR-USD hedged) - LU0365262384

FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0987487336

FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN-USD hedged) - LU1306267185

FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD - LU0905233846

FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-PLN (PLN-USD hedged) - LU1340200838

FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR - LU1563521951

FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD - LU0905234141

FF - Global Multi Asset Income Fund Hedged EUR A QINC(G) - LU0987487419

FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR - LU1213836080

FF - Global Technology Fund A-ACC-USD - LU1046421795

FF - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged) - LU1235294995

FF - Global Thematic Opportunities Fund EUR A-ACC - LU0251129895

FF - Global Thematic Opportunities Fund USD A-ACC - LU0251132253

FF - Iberia Fund A-ACC-EUR - LU0261948904

FF - India Focus Fund A-DIST-USD - LU0197229882

FF - Italy Fund A-ACC-EUR - LU0922333322

FF - Japan Value Fund A-ACC-EUR - LU0413543058

FF - Japan Value Fund Hedged USD A-ACC - LU0997587083

FF - Latin America Fund EUR A-ACC - LU1213835942

FF - Latin America Fund USD A-ACC - LU1224710043

FF - Nordic Fund A-ACC-EUR - LU0922334643

FF - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged) - LU0997586861

FF - Pacific Fund A-ACC-EUR - LU0368678339

FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR - LU0251130554

FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR-USD hedged) - LU1431865044

FF - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD - LU1431864740

FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD - LU0261947096

FF - Sustainable Asia Equity Fund EUR A ACC - LU0261946445

FF - Sustainable Climate Bond Fund EUR A-ACC (hedged) - LU0417495982

FF - Sustainable Climate Bond Fund USD A-ACC - LU2111945882

FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD - LU0882574139

FF - Sustainable Consumer Brands Fund EUR A-ACC - LU1805238125

FF - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0528228074

FF - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD - LU0528227936

FF - Sustainable Demographics Fund PLN A-ACC (PLN USD hedged) - LU2268342222

FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD - LU1102505929

FF - Sustainable Euro Cash Fund A-ACC-EUR - LU0261953490

FF - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-EUR - LU0251128657

FF - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR - LU0238202427

FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Euro - LU1881514001

FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (PLN USD hedged) - LU2268342149

FF - Sustainable Future Connectivity Fund USD A-ACC - LU2247934214

FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund A (Acc) EUR - LU0261951957

FF - Sustainable Global Equity Income Fund EUR A-ACC - LU1627197004

FF - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-EUR - LU0261952419

FF - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD - LU0882574055

FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR - LU0251130042

FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged) - LU0997586945

FF - Sustainable Multi Asset Income Fund EUR A-ACC (EUR USD hedged) - LU2151107021

FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) - LU0594300682

FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU0805778932

FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-USD - LU0594300849

FF - Sustainable US Dollar Cash Fund A-ACC-USD - LU0261952922

FF - Sustainable US Equity Fund A-ACC-EUR - LU0261960354

FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR - LU1892829828

FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR-USD hedged) - LU1892830248

FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (PLN-USD hedged) - LU2111945619

FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD - LU1892829315

FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-PLN (hedged) - LU1677766633

FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD - LU0261947682

FF - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD - LU0168055563

FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR - LU0261953904

FF - US High Yield Fund A-ACC-USD - LU0605520377

FF - US High Yield Fund A-MINC-USD - LU0532245122

FF - World Fund A-ACC-USD - LU1084165304

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investment Funds z wydzielonymi subfunduszami:

FTIF - Franklin Biotechnology Discovery Fund (N Acc) PLN-H1 - LU2251237215

FTIF - Franklin European Total Return A (acc) EUR - LU0170473374

FTIF - Franklin Global Real Estate A (acc) USD - LU0229948087

FTIF - Franklin Gulf Wealth Bond Fund (N Acc) PLN-H1 - LU2251236753

FTIF - Franklin India A (acc) EUR - LU0231205187

FTIF - Templeton Global Climate Change A (acc) EUR - LU0128520375

FTIF Franklin Biotechnology Discovery A (acc) CHF-H1 - LU0959058974

FTIF Franklin Biotechnology Discovery A EUR-H1 (2112) - LU1803069274

FTIF Franklin Biotechnology Discovery A USD (0796) - LU0109394709

FTIF Franklin Biotechnology Discovery N USD (0733) - LU0122613499

FTIF Franklin Disruptive Commerce Fund N (acc) USD - LU2387457133

FTIF Franklin Diversified Balanced N EUR (1689) - LU1147470097

FTIF Franklin Euro High Yield A EUR (0751) - LU0131126574

FTIF Franklin Euro High Yield N EUR (0732) - LU0122613572

FTIF Franklin Euro Short Duration Bond A EUR (1607) - LU1022658667

FTIF Franklin Euro Short Duration Bond N EUR (1609) - LU1022659046

FTIF Franklin European Dividend A EUR (1298) - LU0645132738

FTIF Franklin European Dividend N EUR (1301) - LU0645133033

FTIF Franklin European Dividend N PLN-H1 (1621) - LU1063937376

FTIF Franklin European Growth A USD (1442) - LU0889566211

FTIF Franklin European Growth N EUR (0740) - LU0122612764

FTIF Franklin European Growth N USD (1443) - LU0889566302

FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth A EUR (0775) - LU0138075311

FTIF Franklin European Total Return N EUR (0650) - LU0170474000

FTIF Franklin European Total Return N PLN-H1 (1892) - LU1402200437

FTIF Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) USD - LU1353034298

FTIF Franklin Genomic Advancements Fund N (acc) USD - LU2387456168

FTIF Franklin Global Aggregate Bond N EUR (1191) - LU0543371081

FTIF Franklin Global Aggregate Bond N USD (1187) - LU0543370943

FTIF Franklin Global Convertible Securities A (Acc) (EUR) - LU0727122854

FTIF Franklin Global Convertible Securities A (acc) CHF-H1 - LU0727123407

FTIF Franklin Global Convertible Securities N EUR (1329) - LU0727123159

FTIF Franklin Global Convertible Securities N USD (1325) - LU0727122771

FTIF Franklin Global Fund. Strat. A EUR-H1 (0155) - LU0316494987

FTIF Franklin Global Fund. Strat. A USD (0152) - LU0316494557

FTIF Franklin Global Fund. Strat. N EUR (1493) - LU0949250376

FTIF Franklin Global Fund. Strat. N USD (1494) - LU0949250459

FTIF Franklin Global Fundamental Strategies Funds A (Acc) EUR - LU0316494805

FTIF Franklin Global Fundamental Strategies N PLN-H1 (1069) - LU0465790623

FTIF Franklin Global Growth Fund A EUR (1005) - LU0390134954

FTIF Franklin Global Growth Fund N EUR (2049) - LU1742760645

FTIF Franklin Global Growth Fund N USD (1003) - LU0390134798

FTIF Franklin Global Income Fund A (acc) USD - LU2129689431

FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A (Mdis) EUR (1812) - LU1309513767

FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N (Mdis) USD-H1 (1764) - LU1244550064

FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N EUR (1456) - LU0909060625

FTIF Franklin Global Real Estate A EUR-H1 (1155) - LU0523919115

FTIF Franklin Global Real Estate N EUR-H1 (1158) - LU0523922846

FTIF Franklin Global Real Estate N USD (0379) - LU0229948756

FTIF Franklin Gold & Precious Metal A(acc) EUR (1129) - LU0496367763

FTIF Franklin Gold & Precious Metals A EUR-H1 (1133) - LU0496368142

FTIF Franklin Gold & Precious Metals A USD (1128) - LU0496367417

FTIF Franklin Gold & Precious Metals N EUR (1138) - LU0496369389

FTIF Franklin Gold & Precious Metals N USD (1137) - LU0496369116

FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) CHF-H1 - LU2251236837

FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund A USD (1481) - LU0962741061

FTIF Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) USD - LU2125250147

FTIF Franklin High Yield A USD (0750) - LU0131126228

FTIF Franklin High Yield N Mdis USD (1441) - LU0889566138

FTIF Franklin High Yield N USD (0729) - LU0109402817

FTIF Franklin Income Fund A (Mdis) USD - LU0098860793

FTIF Franklin Income Fund N (acc) PLN-H1 - LU2511871852

FTIF Franklin India A USD (0361) - LU0231203729

FTIF Franklin India N EUR (0369) - LU0231205856

FTIF Franklin India N PLN-H1 (1068) - LU0465790540

FTIF Franklin India N USD (0365) - LU0231204966

FTIF Franklin Innovation N USD (2217) - LU2087696931

FTIF Franklin Intelligent Machines Fund N (acc) USD - LU2387455277

FTIF Franklin Japan A EUR (0351) - LU0231790675

FTIF Franklin Japan Fund A (acc) USD - LU0231790832

FTIF Franklin Japan Fund N USD (0672) - LU0382155314

FTIF Franklin Japan N EUR (0696) - LU0152983168

FTIF Franklin K2 Alternative Strategies A (acc) CHF-H1 - LU1236102452

FTIF Franklin K2 Alternative Strategies A EUR-H1 (1642) - LU1093756242

FTIF Franklin K2 Alternative Strategies A USD (1641) - LU1093756168

FTIF Franklin K2 Alternative Strategies N EUR-H1 (1653) - LU1093757489

FTIF Franklin K2 Alternative Strategies N PLN-H1 (1740) - LU1212702002

FTIF Franklin K2 Alternative Strategies N USD (1652) - LU1093757307

FTIF Franklin MENA A USD (0126) - LU0352132103

FTIF Franklin MENA N EUR-H1 (0144) - LU0358406055

FTIF Franklin MENA N USD (0132) - LU0352132871

FTIF Franklin Mutual European A EUR (0770) - LU0140363002

FTIF Franklin Mutual European N EUR (0754) - LU0140363267

FTIF Franklin Mutual Global Discovery A (Acc) (USD) - LU0211331839

FTIF Franklin Mutual Global Discovery N EUR (0597) - LU0211333298

FTIF Franklin Mutual Global Discovery N USD (0596) - LU0211332217

FTIF Franklin Natural Resources A USD (0419) - LU0300736062

FTIF Franklin Natural Resources N EUR (0423) - LU0300742037

FTIF Franklin Natural Resources N PLN-H1 (1379) - LU0768355272

FTIF Franklin NextStep Conservative Fund (A Acc) PLN-H1 - LU1350353279

FTIF Franklin NextStep Conservative Fund USD A (acc) - LU1350352891

FTIF Franklin NextStep Growth Fund (A Acc) PLN-H1 - LU1350353782

FTIF Franklin NextStep Moderate A PLN-H1 (1857) - LU1350352545

FTIF Franklin Strategic Income A Qdis PLN-H1 (2163) - LU1992939741

FTIF Franklin Technology A USD (0797) - LU0109392836

FTIF Franklin Technology N PLN-H1 (2162) - LU1992946449

FTIF Franklin Technology N USD (0734) - LU0122613655

FTIF Franklin U.S. Government Fund A (acc) PLN-H1 - LU2511871936

FTIF Franklin U.S. Government N USD (0749) - LU0128529913

FTIF Franklin U.S. Opportunities A (acc) CHF-H1 - LU0536403206

FTIF Franklin U.S. Opportunities A EUR (0280) - LU0260869739

FTIF Franklin U.S. Opportunities N EUR (0281) - LU0260869903

FTIF Franklin U.S. Opportunities N EUR-H1 (1238) - LU0592650831

FTIF Franklin U.S. Opportunities N PLN-H1 (1064) - LU0465790037

FTIF Franklin U.S. Opportunities N USD (0625) - LU0188150956

FTIF Franklin U.S.Opportunities A USD (0799) - LU0109391861

FTIF Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) USD - LU2213480796

FTIF Franklin UK Equity Income Fund N (acc) USD - LU2213482065

FTIF Franklin US Dollar Short-Term Money Market A USD (0788) - LU0128526901

FTIF Franklin US Low Duration A USD (1202) - LU0551246555

FTIF Templeton Asian Bond A CHF-H1 (1159) - LU0517465547

FTIF Templeton Asian Bond N USD (0388) - LU0229950653

FTIF Templeton Asian Growth A EUR (0395) - LU0229940001

FTIF Templeton Asian Growth A EUR-H1 (0188) - LU0316493583

FTIF Templeton Asian Growth A USD (0786) - LU0128522157

FTIF Templeton Asian Growth N EUR (0285) - LU0260870406

FTIF Templeton Asian Growth N EUR-H1 (0189) - LU0316493666

FTIF Templeton Asian Growth N PLN-H1 (1065) - LU0465790110

FTIF Templeton Asian Growth N USD (0674) - LU0152928064

FTIF Templeton Asian Smaller Companies A EUR (1010) - LU0390135415

FTIF Templeton Asian Smaller Companies A USD (1009) - LU0390135332

FTIF Templeton Asian Smaller Companies N EUR (1233) - LU0592650245

FTIF Templeton Asian Smaller Companies N USD (1232) - LU0592650161

FTIF Templeton BRIC A EUR (0576) - LU0229946628

FTIF Templeton BRIC A USD (0575) - LU0229945570

FTIF Templeton BRIC N EUR (0362) - LU0229946891

FTIF Templeton BRIC N USD (0771) - LU0229945810

FTIF Templeton China A USD (0822) - LU0052750758

FTIF Templeton China A-Shares Fund A (acc) USD - LU2213484517

FTIF Templeton China N USD (0627) - LU0188151178

FTIF Templeton Eastern Europe A EUR (0833) - LU0078277505

FTIF Templeton Eastern Europe N EUR (0737) - LU0122613903

FTIF Templeton Emerging Markets Bond A USD (1105) - LU0478345209

FTIF Templeton Emerging Markets Bond N Mdis USD (1709) - LU1129996044

FTIF Templeton Emerging Markets Bond N Qdis PLN-H1 (1736) - LU1212701533

FTIF Templeton Emerging Markets Bond N USD (0744) - LU0128530416

FTIF Templeton Emerging Markets Dynamic Income N EUR-H1 (1256) - LU0608810908

FTIF Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (acc) USD - LU1774666207

FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies A EUR (0437) - LU0300743431

FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies A USD (0433) - LU0300738514

FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies N USD (0436) - LU0300739322

FTIF Templeton Emerging Markets Sustainability N (acc) EUR - LU2213488187

FTIF Templeton Emerging Markets Sustainability N (acc) USD - LU2213488344

FTIF Templeton Euroland A EUR (0836) - LU0093666013

FTIF Templeton Euroland N EUR (0746) - LU0128521001

FTIF Templeton European Small-Mid Cap N Acc EUR (0626) - LU0188151095

FTIF Templeton Frontier Markets A EUR (1022) - LU0390137031

FTIF Templeton Frontier Markets A USD (1019) - LU0390136736

FTIF Templeton Frontier Markets N EUR (1030) - LU0390137973

FTIF Templeton Frontier Markets N EUR-H1 (1031) - LU0390138195

FTIF Templeton Frontier Markets N PLN-H1 (1378) - LU0768354978

FTIF Templeton Global A USD (0779) - LU0128525929

FTIF Templeton Global Balanced A EUR (0634) - LU0195953822

FTIF Templeton Global Balanced N EUR (0758) - LU0140420323

FTIF Templeton Global Bond (Euro) A EUR (0679) - LU0170474422

FTIF Templeton Global Bond (Euro) N EUR (0631) - LU0170475155

FTIF Templeton Global Bond A CHF-H1 (1058) - LU0450468003

FTIF Templeton Global Bond A EUR (0675) - LU0152980495

FTIF Templeton Global Bond A EUR-H1 (0495) - LU0294219869

FTIF Templeton Global Bond A Mdis EUR-H1 (0540) - LU0366770310

FTIF Templeton Global Bond A USD (0549) - LU0252652382

FTIF Templeton Global Bond N EUR (0286) - LU0260870588

FTIF Templeton Global Bond N EUR-H1 (0496) - LU0294220107

FTIF Templeton Global Bond N Mdis USD (1309) - LU0672653788

FTIF Templeton Global Bond N PLN-H1 (1070) - LU0465790896

FTIF Templeton Global Bond N USD (0735) - LU0122614208

FTIF Templeton Global Climate Change A USD-H1 (2108) - LU1803068623

FTIF Templeton Global Climate Change N (acc) PLN-H1 - LU2310757393

FTIF Templeton Global High Yield A USD (0478) - LU0300740767

FTIF Templeton Global High Yield N EUR (0483) - LU0300744322

FTIF Templeton Global N USD (0725) - LU0109401686

FTIF Templeton Global Smaller Companies N USD (0726) - LU0109401926

FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) USD (0652) - LU0170475585

FTIF Templeton Global Total Return A CHF-H1 (1059) - LU0450468185

FTIF Templeton Global Total Return A EUR-H1 (0497) - LU0294221097

FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) - LU0316493310

FTIF Templeton Global Total Return A USD (0651) - LU0170475312

FTIF Templeton Global Total Return N EUR-H1 (0498) - LU0294221253

FTIF Templeton Global Total Return N USD (0655) - LU0170477797

FTIF Templeton Growth (Euro) A EUR (0793) - LU0114760746

FTIF Templeton Growth (Euro) N EUR (0731) - LU0122614380

FTIF Templeton Latin America A USD (0776) - LU0128526570

FTIF Templeton Latin America N PLN-H1 (1066) - LU0465790201

FTIF Templeton Latin America N USD (0842) - LU0094040077

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Schroder International Selection Funds SICAV z wydzielonymi subfunduszami:

Schroder ISF All China Equity A Acc USD - LU1831875114

Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis EUR - LU0251570361

Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis USD - LU0160363239

Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged A1 Dis EUR - LU0327382494

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc EUR Hedged - LU0352096894

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc PLN Hedged - LU0514757045

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc USD - LU0351440994

Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR Hedged A Acc EUR - LU1859244169

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis EUR - LU1015429712

Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc USD - LU0188439193

Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis USD - LU0193968947

Schroder ISF Asian Opportunities A Acc EUR - LU0248184466

Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc EUR - LU0248179623

Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc PLN Hedged - LU0903427622

Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc USD - LU0133713346

Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc USD - LU0227180295

Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc PLN Hedged - LU0514756823

Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc USD - LU0326949269

Schroder ISF BIC (Brazil India China) A1 Acc EUR - LU0248178906

Schroder ISF BIC (Brazil India China) A1 Acc USD - LU0228659867

Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc USD - LU2096785519

Schroder ISF China A Acc USD - LU1713307426

Schroder ISF China Opportunities A1 Acc USD - LU0244355631

Schroder ISF Commodity A Acc EUR Hedged - LU2399670780

Schroder ISF Commodity A Acc PLN Hedged - LU2305367083

Schroder ISF Commodity A Acc USD - LU1983299592

Schroder ISF Commodity A1 Acc USD - LU2274224083

Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Absolute Return A1 Acc EUR Hedged - LU0186875935

Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Absolute Return A1 Acc PLN Hedged - LU0455362383

Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc EUR - LU0248174152

Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD - LU0181496216

Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc EUR - LU0133716950

Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD - LU0251572144

Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Acc EUR Hedged - LU0795633741

Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Acc USD - LU0795632420

Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis USD - LU0840098734

Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 Acc EUR Hedged - LU0795636413

Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc EUR - LU0248178229

Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc USD - LU0133703974

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc USD - LU0133705839

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Acc USD - LU1725196445

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 Acc USD - LU0795635100

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 Dis USD QV - LU0840102353

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 Acc USD - LU1201003784

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 Dis USD - LU1196710435

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A Dis EUR - LU1469675745

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A1 Dis PLN - LU1814678519

Schroder ISF Euro Bond A1 Acc EUR - LU0133706050

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc EUR - LU0113257694

Schroder ISF Euro Corporate Bond A Dis EUR - LU0425487740

Schroder ISF Euro Corporate Bond A (Acc) (USD) (hedged) - LU0428345051

Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Acc EUR - LU0133717503

Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Dis EUR SF - LU0406854488

Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration A Acc EUR - LU1293074719

Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration A Dis EUR - LU1293075104

Schroder ISF Euro Credit Conviction A Acc EUR - LU0995119665

Schroder ISF Euro Credit Conviction A Dis EUR - LU0995120242

Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged A Acc PLN - LU1292054233

Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR - LU0106235293

Schroder ISF Euro Equity A1 Acc EUR - LU0133706308

Schroder ISF Euro Equity A1 Acc PLN Hedged - LU0903427978

Schroder ISF Euro Equity Hedged A Acc USD - LU0999521056

Schroder ISF Euro Government Bond EUR A1 Acc - LU0133707454

Schroder ISF Euro High Yield A Acc EUR - LU0849399786

Schroder ISF Euro High Yield A Dis EUR - LU0849400543

Schroder ISF Euro Liquidity A1 Acc EUR - LU0135992385

Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Acc EUR - LU0319791967

Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dis EUR - LU0321374661

Schroder ISF European Innovators A Acc EUR - LU0591897516

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc USD Hedged - LU1057657626

Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc EUR - LU0133710243

Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc USD - LU0251572656

Schroder ISF European Special Situations A1 Acc EUR - LU0246036528

Schroder ISF European Sustainable Value A1 Dis EUR QF - LU0315084102

Schroder ISF European Sustainable Value Hedged A1 Dis USD - LU1031140988

Schroder ISF European Value A1 Acc EUR - LU0161304786

Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc EUR - LU2407913826

Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc PLN Hedged - LU0903428604

Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc USD - LU0562314046

Schroder ISF Global Bond A1 Acc USD - LU0133710755

Schroder ISF Global Bond Hedged A1 Dis EUR QF - LU0694811240

Schroder ISF Global Cities A1 Acc EUR Hedged - LU0224509645

Schroder ISF Global Cities A1 Acc USD - LU0224508837

Schroder ISF Global Climate Change Equity (A Acc) EUR - LU0302446645

Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc EUR Hedged - LU0306805531

Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc USD - LU0302446215

Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hedged - LU0352097603

Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc USD - LU0351442420

Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A1 Dis EUR - LU0671500584

Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged - LU0201324851

Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD - LU0106258311

Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR Hedged - LU0201325072

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc EUR Hedged - LU0248179540

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc USD - LU0133711647

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD - LU0406859446

Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 Dis EUR - LU0671500741

Schroder ISF Global Credit High Income A Acc EUR Hedged - LU0592039324

Schroder ISF Global Credit High Income A Acc USD - LU0575582027

Schroder ISF Global Credit High Income A Dis EUR Hedged - LU0592039753

Schroder ISF Global Credit High Income A Dis USD - LU0575582704

Schroder ISF Global Credit High Income A1 Acc PLN Hedged - LU0903428786

Schroder ISF Global Credit High Income A1 Dis EUR Hedged - LU0671501715

Schroder ISF Global Credit Income A Acc EUR Hedged - LU1514167722

Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD - LU1737068558

Schroder ISF Global Credit Income A Dis EUR Hedged - LU1514168027

Schroder ISF Global Credit Income A Dis USD - LU1514167136

Schroder ISF Global Credit Income Hedged PLN A Dis QF - LU2210346784

Schroder ISF Global Disruption A Acc USD - LU1910165726

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc EUR - LU0776410762

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc PLN Hedged - LU0776412388

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc USD Hedged - LU0776412545

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dis EUR - LU0776411570

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc EUR - LU0867894346

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR Hedged - LU0671501129

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Acc USD - LU0308882272

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hedged - LU0671501392

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN Hedged - LU1056829648

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis USD - LU0308882355

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR - LU0279460116

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN Hedged - LU1280497972

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD - LU0269905484

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc USD - LU1098400762

Schroder ISF Global Energy A Acc USD - LU0256331488

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR - LU0279460975

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD - LU0256332296

Schroder ISF Global Energy Hedged A Acc EUR - LU0671501558

Schroder ISF Global Energy Transition A Acc USD - LU1983299162

Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc USD - LU2191242879

Schroder ISF Global Energy Transition Hedged A Acc EUR - LU2016064201

Schroder ISF Global Energy Transition Hedged PLN A1 Acc - LU2212049642

Schroder ISF Global Equity A1 Acc PLN Hedged - LU1280498277

Schroder ISF Global Equity A1 Acc USD - LU0219517496

Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc EUR - LU0248167537

Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc USD - LU0225283869

Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis USD - LU0225771749

Schroder ISF Global Gold A Acc PLN Hedged - LU1223084051

Schroder ISF Global Gold A Dis USD - LU1223082519

Schroder ISF Global Gold EUR A Acc Hedged - LU1223083087

Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc - LU1223082352

Schroder ISF Global High Yield A Acc USD - LU0189893018

Schroder ISF Global High Yield A1 Acc EUR Hedged - LU0206453341

Schroder ISF Global High Yield A1 Acc USD - LU0189894172

Schroder ISF Global High Yield A1 Dis EUR Hedged - LU0671501988

Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD - LU0418832605

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR - LU0180781477

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD Hedged - LU0435804694

Schroder ISF Global Multi Credit A Acc EUR Hedged - LU1420362151

Schroder ISF Global Multi Credit A Acc USD - LU1406014032

Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc PLN Hedged - LU1814678600

Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc USD - LU1751208239

Schroder ISF Global Multi Credit A1 Dis USD - LU1751208312

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR - LU0776414160

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis EUR QF - LU0776414830

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD MF - LU0757359954

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD - LU0757359525

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis EUR Hedged - LU0757361000

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis PLN Hedged - LU1273673373

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis USD - LU0757360028

Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 Acc EUR - LU0757360531

Schroder ISF Global Recovery A Acc USD - LU0956908155

Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc EUR - LU0279460892

Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc USD - LU0240878594

Schroder ISF Global Sustainable Convertible A Acc Bond EUR - LU1910163515

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Acc PLN Hedged - LU2484002188

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A1 Acc USD - LU2380233358

Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc EUR Hedged - LU0557291076

Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD - LU0557290698

Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged PLN A1 Acc - LU2210347162

Schroder ISF Global Sustainable Value A (Dis QV) (EUR) Hedged - LU2665174087

 

Schroder ISF Global Target Return A Acc EUR - LU1900986727

Schroder ISF Global Target Return A Acc USD - LU1516354237

Schroder ISF Global Target Return A1 Acc PLN Hedged - LU1814678782

Schroder ISF Greater China A Acc EUR - LU0365775922

Schroder ISF Greater China A1 Acc USD - LU0161616080

Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc EUR - LU2390151236

Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc USD - LU1983299246

Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc PLN Hedged - LU2210347329

Schroder ISF Indian Equity A1 Acc USD - LU0264411371

Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD - LU0959626531

Schroder ISF Indian Opportunities A1 Acc PLN Hedged - LU1280498434

Schroder ISF Inflation Plus A1 Acc USD - LU0251571252

Schroder ISF Inflation Plus EUR A1 Acc EUR - LU0133717412

Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc EUR Hedged - LU0236738604

Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc USD - LU0150929718

Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc USD Hedged - LU0911023827

Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc EUR Hedged - LU0943301738

Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc USD Hedged - LU0943300847

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR - LU0251570791

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc USD - LU0251572730

Schroder ISF Latin American A1 Acc EUR - LU0248184383

Schroder ISF Latin American A1 Acc USD - LU0133713007

Schroder ISF Qep Global Active Value A1 Acc USD - LU0203346738

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD - LU0757956452

Schroder ISF QEP Global ESG A Acc USD - LU1528092551

Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels A Acc USD - LU1910163945

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond A Acc USD - LU0894412930

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond Hedged A Acc EUR - LU0894413409

Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc EUR Hedged - LU0201324000

Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc USD - LU0201323028

Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR Hedged - LU0471239177

Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 Acc EUR - LU2080994002

Schroder ISF Sustainable EURO Credit Hedged PLN A Acc - LU2210348137

Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 Acc EUR - LU2097342229

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Acc EUR - LU2097343110

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Dis EUR - LU2097343540

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 Dis EUR AV - LU2097343896

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 Dis EUR QV - LU2097343623

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Hedged A Acc USD - LU2097344357

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Hedged A Dis USD - LU2097344431

Schroder ISF Taiwannese Equity A1 Acc USD - LU0270816068

Schroder ISF UK Equity A Acc EUR Hedged - LU1015430488

Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD - LU0106260564

Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc USD - LU0133715127

Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis EUR Hedged - LU0671503174

Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis USD - LU0801193565

Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc USD - LU0135992468

Schroder ISF US Large Cap A1 Acc EUR Hedged - LU0271484924

Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD - LU0133715804

Schroder ISF US Large Cap Hedged A Acc PLN - LU2484002428

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR - LU0248177338

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR Hedged - LU0334663589

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD - LU0205193989

Schroder ISF US Smaller Companies A1 Acc USD - LU0133716109

 

 

Powrót do Funduszy Otwartych