Powrót do strony głównej
Idziemy razem, każdego dnia w drodze do Twojego celu.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. jest obecna na rynku finansowym od 2003 roku. 

Dążąc do zapewnienia Klientom jak najbardziej kompleksowej oferty w zakresie inwestycji, w dniu 3 marca 2012 roku, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, DI Xelion rozpoczął prowadzenie działalności maklerskiej. Obecnie DI Xelion świadczy usługi maklerskie w zakresie:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • doradztwa inwestycyjnego,
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  • wykonywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
  • oferowania instrumentów finansowych,
  • przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych (prowadzenie rachunku sponsora emisji) oraz prowadzenia rachunków pieniężnych (służących do dokonywania rozliczeń w związku z nabywanymi lub zbywanymi za pośrednictwem Xelion instrumentami finansowymi).

Pełna informacja o DI Xelion i świadczonych usługach zamieszczona jest w dokumencie Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy oraz w dokumencie Informacje o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe dla każdej z usług świadczonych przez DI Xelion.

Podstawą do stworzenia modelu DI Xelion stała się filozofia wypływająca z przekonania, że dla pełnej satysfakcji Klientów niezbędny jest profesjonalizm osobistych opiekunów naszych Klientów (Partnerów Xelion) oraz przejrzystość szerokiej oferty produktowej. I ta idea nieustannie przyświeca działalności DI Xelion. 

 

PODSTAWOWE WARTOŚCI DI XELION

PARTNERSTWO

Budujemy partnerskie relacje

ZAANGAŻOWANIE

Działamy z pasją i zaangażowaniem 

KOMUNIKACJA

Wspieramy otwartą komunikację

ROZWÓJ

Dbamy o rozwój