Powrót do strony głównej

Oczekujesz wsparcia profesjonalistów w znalezieniu odpowiedzi na pytanie „w które fundusze inwestować?”. W DI Xelion masz możliwość skorzystania z dwóch modeli usługi doradztwa inwestycyjnego, w zależności od Twoich potrzeb. Każdy z nich oparty jest na autorskich modelach i rozwiązaniach i bazuje na funduszach inwestycyjnych dostępnych w ofercie DI Xelion.

Rodzaje doradztwa inwestycyjnego w DI Xelion

Doradztwo Inwestycyjne Smart

Jest rozwiązaniem wyłącznie dla Klienta, który chciałby samodzielnie zbudować portfel i oczekuje wsparcia w zakresie weryfikacji swojej koncepcji portfela oraz potrzebuje wiedzy na temat tego, na które fundusze w danej klasie zwrócić uwagę. Doradztwo Inwestycyjne Smart odpowiada na pytania Klienta: Które wybrać fundusze w ramach dostępnych segmentów rynkowych? Czy skład portfela spełnia kryteria jakościowe i ryzyka? W tym modelu Klient spośród instrumentów finansowych dla których jest w grupie docelowej, dokonuje samodzielnego wyboru instrumentów do portfela w segmencie rynkowym, którym jest zainteresowany.

Doradztwo Inwestycyjne Prestige

Jest doradztwem portfelowym, dzięki czemu Rekomendacja inwestycyjna zawiera jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela. Doradztwo Inwestycyjne Prestige jest efektem działania autorskich algorytmów Xelion, które zapewniają kompatybilność modelu alokacji aktywów z modelem doboru funduszy, a w jej efekcie Klient uzyskuje kompletną odpowiedź na pytanie „w co i jak inwestować” w danym czasie, wyrażoną w indywidualnej, skrojonej na miarę rekomendacji inwestycyjnej.

 

ikona info  Szczegółowe informacje o wybranej usłudze znajdziesz na:
DIX Prestige DIX Smart

 


Dlaczego doradztwo inwestycyjne w DI Xelion?

 

ikona rekomendacje   ikona wozek   ikona ochrona
 rekomendacje dostosowane do potrzeb Klienta   pakiet zleceń dostępnych za pomocą jednego kliknięcia
(tzw. zlecenia koszykowe)
  bieżąca kontrola inwestycji w portfelu Klienta
         
ikona wykres   ikona oplaty   ikona ludzie
 dostęp do rankingu funduszy opartego na ocenie ilościowej i jakościowej   korzystny dla Klienta model opłat   rekomendacje wydawane przez doświadczonych ekspertów

 

 

umowa


Autorzy rekomendacji:

kamilcisowski

 

Kamil Cisowski
Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz tytuł CFA.
Karierę rozpoczął w 2008 r. w Departamencie Skarbu Raiffeisen Bank Polska jako dealer walutowy. Od końca 2010 r. do połowy 2012 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim X-Trade Brokers, gdzie kierował zespołem maklerów specjalizujących się w obrocie derywatami. Kolejne 3 lata spędził w PKO Banku Polskim na stanowisku ekonomisty. We wrześniu 2015 r. odszedł do MetLife TFI, gdzie odpowiadał za makroalokację w funduszach zagranicznych, komunikację inwestycyjną, a także rozwój oferty produktowej. Z Domem Inwestycyjnym Xelion związał się zawodowo w 2017 r. Odpowiada za rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego, a także za komunikację inwestycyjną.

 

patrykpyka

Patryk Pyka
Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego


Absolwent Wydziału Finanse i Rachunkowość oraz studiów podyplomowych w zakresie Analizy danych – big data Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Z Domem Inwestycyjnym Xelion związany od 2016 roku, pełni rolę analityka rynków finansowych, a także analityka biznesowego w obszarze rozwoju usług doradztwa inwestycyjnego.

 

 


ikona kontakt  Masz pytania dotyczące usługi?

 

Zadzwoń na infolinię DI Xelion: 

 

Skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta lub jego Filią: 

 +48 22 565 49 49
(w godz. 8:00-18:00)
   https://www.xelion.pl/placowki
* każdorazowo koszt połączenia wg stawek operatora    
 

 


ikona dokumenty  Dokumenty:
 

 


Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.