Powrót do strony głównej

Zarząd Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Prasa

Krzysztof Prasał

Prezes Zarządu
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz rocznych studiów Business Administration na Uniwersytecie w Mannheim. Ukończył m.in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz wieloletnie programy organizowane przez CFA Institute oraz The Professional Risk Managers' International Association, w ramach których uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w centrali Dresdner Bank AG w zespole strategicznego planowania i zarządzania w ramach Pionu Asset Management. Następnie od 2001 r. był związany z KPMG Consulting GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę w obszarach bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej renomowanych zagranicznych instytucji finansowych, m.in. Deutsche Bank, DAB bank (Grupa HVB), Postbank, Sal.Oppenheim. Od 2004 r. związany był z BRE Bank SA, w którym odpowiadał za pomiar efektywności linii biznesowych, nadzorował obszar zarządzania kapitałem w ramach Grupy BRE Banku oraz uczestniczył w pracach komitetu zarządzania aktywami i pasywami Banku. Z DI  Xelion związany jest od 2008 r., początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar finansów, ryzyka, IT, kadr oraz logistyki. W czerwcu 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Mastalerek

Arkadiusz Mastalerek

Członek Zarządu
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Zarządzania Przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szeregu kursów i szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania i coachingu. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. W latach 2000-2004 pracował w zespole inwestycji własnych w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK. W latach 2006-2012 ponownie związany był z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., gdzie zajmował stanowisko menedżera ds. sprzedaży, dyrektora regionu oraz dyrektora departamentu sprzedaży indywidualnej, odpowiadając  za szeroką sieć sprzedaży, zespoły wyspecjalizowane w obsłudze klientów zamożnych, a także zespół Contact Center i zespół wsparcia sieci sprzedaży. W zakresie jego kompetencji leżało również wdrożenie standardów jakości obsługi we wszystkich segmentach klientów domu maklerskiego. Do DI Xelion dołączył we wrześniu 2012 r. i odpowiada za zarządzanie Siecią Sprzedaży.

Pieniecka

Dorota Pieniecka

Członek Zarządu
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwentka Katedry Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także szeregu kursów i szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem, kontrolingu oraz rachunkowości zarządczej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w instytucjach rynku finansowego, zdobyte podczas pracy na różnych szczeblach organizacji w Grupie Pekao S.A.Karierę zawodową rozpoczęła w 1998 r. w Banku Pekao S.A., zdobywając doświadczenie w jednostkach controllingu w pionach biznesowych: detalicznym oraz korporacyjnym, biurze projektów oraz w pionie finansowym jako kierownik zespołu w jednostce odpowiedzialnej za zarządzanie kapitałem w banku i spółkach zależnych. Następnie od 2011 r. była Dyrektorem Departamentu Controllingu w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., w tym kierownikiem jednostki realizującej funkcję zarządzania ryzykiem. Równolegle, przez 5 lat sprawowała nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Domu Maklerskim Pekao, gdzie odpowiadała za organizację i prowadzenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem, we współpracy z komórkami organizacyjnymi w Banku Pekao. W kwietniu 2019 r. dołączyła do DI Xelion jako Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem.

Rada Nadzorcza Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Paweł Gładysz


Członek Rady Nadzorczej(Biuro Maklerskie Pekao, Członek Władz BM)

Adam Hawryluk


Członek Rady Nadzorczej (Bank Pekao S.A., Dyrektor Departamentu Zgodności)

Małgorzata Erlich-Smurzyńska


Członek Rady Nadzorczej

Dr hab. Agnieszka Dejnaka


Członek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska


Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacyjna Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

struktura Xelion 31.12.2020