Powrót do strony głównej

Platforma to funkcjonalny system, który zapewnia Klientom Xelion bieżący dostęp do informacji o swoich inwestycjach prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion sp. z o.o.

W poszanowaniu dla czasu i w trosce o wygodę Klientów, DI Xelion sp. z o.o., zgodnie z regulaminami świadczenia przez DI Xelion usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, wprowadził również możliwość składania zleceń i dyspozycji z wykorzystaniem Platformy.

 

 

B.

Fundusze FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS